Дошло је до грешке

Prijavljivanje elektronskim sertifikatom nije uspešno iz jednog od sledećih razloga:

1. Uređaj za čitanje sertifikata nije pravilno uključen. Kontrolna lampica na uređaju bi trebala da svetli.

2. Karticu sa elektronskim sertifikatom niste gurnuli do kraja u čitač kartice ili je niste pravilno orijentisali (u većini čitača pravilno je da čip bude okrenut na gore i da se ne vidi kada je kartica u čitaču).

3. Niste pravilno instalirali sav neophodan softver za upotrebu elektronskog sertifikata. Proverite da li se se elektronski sertifikat očitava u skladištu ličnih sertifikata (Control Panel/ Internet Options/ Content/ Certificates/ Personal).

4. Pokušali ste da se prijavite elektronskim sertifikatom preko internet pretraživača Mozilla Firefox koji nije podešen za rad sa elektronskim sertifikatom. Kontaktirajte sertifikaciono telo čiji sertifikat koristite u vezi dobijanja podešavanja za Mozilla Firefox pretraživač.

5. Internet pretraživač nije pravilno pročitao elektronski sertifikat. Zatvorite, pa potom otvorite Vaš internet pretraživač, pa nakon toga probajte ponovo da se prijavite.

6. Proverite da li na svom računaru imate instalirano više softvera za više sertifikacionih tela.