eID.gov.rsPortal za elektronsku identifikaciju

Kreirajte nalog

Ukoliko želite da se registrujete korisničkim imenom i lozinkom potrebno je da priložite očitan, skeniran ili fotografisan lični dokument (lična karta ili pasoš).

Ukoliko prilažete fotografiju ili skeniranu ličnu kartu, potrebno je da obe stranice dokumenta priložite.

Na adresu elektronske pošte koju ste naveli dobićete poruku i link putem koga je potrebno da potvrdite registraciju.

Kada potvrdite registraciju, da biste koristili usluge na Portalu eUprava, potrebno je da sačekate da dobijete još jedan mejl potvrde.

Odnosno Vaš korisnički nalog postaje aktivan kada dokumenta proveri ovlašćeno lice, najkasnije u roku od 48 sati.

SVA POLJA OBELEŽENA KRUŽIĆEM SU OBAVEZNA ZA UNOS.
Prikaži primer
Prilog:
Maksimalno 2 fajla, 3MB svaki. Dozvoljene ekstenzije: .pdf, .png, .jpg, .jpeg.
Potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranicu pasoša.
Unestite adresu elektronske pošte, koja će predstavljati korisničko ime.
PRIKAŽI
Upišite lozinku koja će sadržati minimum osam karaktera, bar jedno veliko i malo slovo, broj i specijalni karakter.
PRIKAŽI
Ponovite lozinku koju ste prethodno uneli.
Vrh strane