eID.gov.rsPortal za elektronsku identifikaciju

Registrujte nalog korisničkim imenom i lozinkom

Ukoliko posedujete evidencijski broj stranca potrebno je da priložite ličnu kartu stranca (obe stranice), ili pasoš sa nalepnicom na kome se jasno vidi Vaš evidencijski broj.


Na adresu elektronske pošte koju ste naveli ćete dobiti poruku i link za potvrdu adrese elektronske pošte.


Nakon što potvrdite adresu elektronske pošte, ovlašćena lica će pregledati podatke koje ste dostavili i odobriti registraciju naloga najkasnije u roku od 48 sati, o čemu ćete biti obavešteni putem elektronske pošte.


Ukoliko nemate evidencijski broj stranca potrebno je da priložite fotografiju ili skeniranu kopiju pasoša. Na adresu elektronske pošte koju ste naveli ćete dobiti poruku i link za potvrdu adrese elektronske pošte.

SVA POLJA OBELEŽENA KRUŽIĆEM SU OBAVEZNA ZA UNOS.
Prikaži primer
Prilog:

Priložite očitanu, skeniranu ili fotografisanu ličnu kartu ( obe stranice) ili pasoš.

Priložite skeniran ili fotografisan pasoš.

Maksimalno 2 fajla, 3MB svaki. Dozvoljene ekstenzije: .pdf, .png, .jpg, .jpeg.
Unestite adresu elektronske pošte, koja će predstavljati korisničko ime.
PRIKAŽI
Upišite lozinku koja će sadržati minimum osam karaktera, bar jedno veliko i malo slovo, broj i specijalni karakter.
PRIKAŽI
Ponovite lozinku koju ste prethodno uneli.
Vrh strane